Matsvinn, smart med mat och matrester

Vi använde materialet Smart med mat som är framtaget av Sydvästra Skånes regionala VA-organisation, VA Syd.

Skärmdump av webbplatsen Smart med mat.

Materialet har tre delar och vi har använt del 1 som handlar om matsvinn. Materialet är gediget och omfattande. Det innehåller information på lätt svenska, bilder som förklarar, olika spel och övningar samt en kunskapskontroll i form av ett quiz med olika svarsalternativ.

Materialet var uppskattat. När det finns interaktivitet i ett material ökar motivationen.

Smart med mat, material och lärarhandledning, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matrester

Ett moment vi hade tänkt ha med på vår lektion var att laga mat med rester. För det momentet fanns olika recept att välja bland.

Att tänka på när man använder digitala material

När man använder ett färdigt material finns det oftast delar som inte är anpassat efter den grupp som ska använda det. Så var det också denna gång.

Vi hade önskat att texten skulle vara uppläst samt att hastigheten på ett av spelen skulle kunna anpassas. Vi kontaktade VA SYD men de hade inte möjlighet att ändra det då det var en extern firma som skapat materialet.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se