Ljudbingo

Vi har till våra deltagares förtjusning spelat ljudbingo med olika teman. Det har vi också gjort när kursen Anpassad IT haft lektioner med gymnasiets vårdprogram årskurs 2.

Att matcha ljud och bild klarar den som inte kan läsa och det är en aktivitet som även läsare kan delta i på lika villkor.

Djurbingo

Djurbilder samlas in digitalt för att sätta på bingobrickan. Det behöver vara olika ordning så att inte alla får bingo samtidigt.

Djurläten samlas in till samtliga bilder och läggs i en app. De behöver döpas om så det inte syns på projektorduken vilket läte det är.

Bingobrickor delas ut och ljuden spelas upp ett och ett.

Bingobricka med bilder av olika djur.

Exempel på andra ljudbingon

Deltagarna fick mejla in bilder på olika maskiner så gjorde vår tekniker ett Maskinljudbingo. Han letade sedan ljud på nätet. Några ljud som han inte hittade fick han spela in. Detta ljudbingo upplevdes mycket mer utmanade vilket några i gruppen efterlyst.

  • Hushållsljud.
  • Kroppsljud.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se