Att välja film

Att få vara delaktig ökar motivationen avsevärt. På kursen Anpassad IT försöker vi hitta så många möjligheter för att träna på att välja som vi bara kan. Något vi upplevt som engagerande är att få vara med att välja vilken film man vill se.

Formen för omröstning kan variera.

Ett sätt är att lägga sin röst på olika konkreta alternativ som en lapp vid DVD-fodralet eller en klisterlapp på en bild som representerar den filmen som man helst vill se.

Vi har i allt större utsträckning gått över till att rösta digitalt. Vi använder Google Formulär.

Deltagaren kommer självständigt åt sitt röstningsformulär när vi lagt ut det som en bild med länk under Material i DigiJag. Det går också att skicka länken till formuläret via e-post.

Vi lägger in korta trailers på de filmer som finns att välja bland och så röstar deltagarna genom att trycka på tumme upp eller tumme ner.

Om deltagaren inte känner igen filmen finns möjlighet att titta på trailern innan hen röstar.

Som personal kan du direkt efter att omröstningen är avslutad presentera ett resultat och visa det grafiskt via projektor.

Bild från omröstningsformulär.

En del blir såklart jätteglada medan andra blir besvikna. Vi upplever att det är viktigt att få träna på att det inte blir som ”Jag vill”. Får man träna många gånger och det ibland blir som man vill och ibland inte blir det lättare att ta motgångar. Det kan också vara en motivation för att argumentera för det alternativ man vill att de andra ska rösta på.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se