Regler

Samhället, arbetsplatsen, skolan och annat styrs av regler. En del är uttalade, kanske skrivna på en lista, kanske uppsatta på strategiska ställen. Andra är ”osynliga” sociala regler och normer.

Följande uppställningar är en hjälp att göra regler, såväl uttalade som outtalade, tydligare. De är också ett sätt att utesluta det mycket tveksamma ordet ”inte”. Om någon säger ”tänk inte på julafton”. Vad tänker du på då? Ja, just det – på julafton.

De inskrivna exemplen är just exempel. Vad man skriver in beror på vad gruppen eller personen behöver. Det man fyller i kan vara enbart med text eller text + bild.

Brukar man göra/OK – Kan man göra men tveksamt/på gränsen – Låt bli

Vilka rubriker man använder väljer man beroende på den/de som reglerna är ämnade för. Men kom ihåg att undvika ordet ”inte”. Ibland finns situationer som ligger lite mitt emellan det som är OK och det som man ska låta bli. Ibland finns det inget mellanläge och då lämnar man mittenspalten tom.

Bild från omröstningsformulär.

Ramen

Ramen är ett sätt att sortera vad som gäller och vad som ska undvikas. Man kan ta en bild av en ram, vilken som helst. Innanför ramen skriver man det som gäller och utanför det som ska undvikas. På detta sätt blir ramen en inre bild, en metafor, ”att hålla sig innanför ramen” respektive att ”något är utanför ramen”.

För båda uppställningarna gäller att när väl reglerna är tydliggjorda och visualiserade kan de bli till en inre bild som gör att man kan prata om t.ex ”det är på gränsen” eller ”det är utanför ramen” utan att alltid behöva föra in det i någon uppställning och se det visuellt.

Det går också att tillsammans utse någon som är ramhållare. Denne person får ett uppdrag av gruppen att påminna om ramen om någon är på gång att göra eller gör något som ligger utanför ramen. Ofta räcker det att hänvisa till ramen.

Materialet är framtaget av Cecilia Olsson.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se