Schema

Att få ett schema eller en dagordning så man vet vad som ska hända skapar trygghet. Vi har på många sätt sett hur viktigt schemat är för våra deltagare på kursen Anpassad IT.

De som har ett digitalt tidshjälpmedel som Handi har, ofta självständigt, lagt in alla aktiviteter med pappersschemat som mall. Handi ger ett larm när lektionerna börjar. Andra deltagare tittar ofta på sitt pappersschema, några så ofta så att det är sönderläst framåt torsdagen, så de ber att få en ny utskrift.

Ett schema ska svara på

  • Vad som ska hända?
  • När det händer och hur länge vi ska hålla på?
  • Var det händer?
  • Med vem?

Både bild och text

Våra scheman använder bild och text för aktivitet, text för lokal, foto för personal och lärare. Veckans dagar har olika färg. Vi anger tiden med siffror. Vi skulle också kunna använda klockbilder som visar tiden. På senare tid har vi även kompletterat med gruppindelning. De olika grupperna med foton på vilka som är med i vilken grupp.

Alla deltagare får alltid ett schema och ett förklarande välkomstbrev en vecka innan de kommer till skolan. Schemat ligger också på DigiJag och sitter upptejpat på dörren till hemklassrummet.

Exempel på schema med text och bild.

Stödpersoner får schema på mejl, men efter att deltagaren fått sitt schema per post.

Tyvärr kan vi inte skicka mejl med schema till deltagarna eftersom det inte finns ett anpassat e-postprogram där det går att bifoga dokument.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se