Pedagogiskt material-kopia med kategorier

Här hittar du material och tips att använda.

Brödtext

Estetisk verksamhet

Bibliotek

Böcker

Film

Fritid

Kultur

Musik

Skapande av hantverk

Hem och konsumentkunskap

Hemvård

Hälsa–mat

Konsumentkunskap

Recept

Idrott och hälsa

Hälsa–rörelse

Kroppen

Rörelse

Individ och samhälle

Arbete

Ekonomi

För barn

Högtider

IT-tips

Nyheter

Praktik

Samhälle, geografi och historia

Spel

Livskunskap

Livskunskap

Praktik

Nyheter

Natur och miljö

Fysisk miljö

Natur

Språk, kommunikation och information

Information

Instruktioner

Kommunikation

Nätpedagogiska metoder

Svenska (engelska språk)

Utvärdering

Vägbeskrivning