Bildberättelser

På kursen Anpassad IT har vi använt slumpvisa bilder som stöd för att berätta/hitta på en historia. Bildstöd underlättar för alla genom att använda det igenkännande minnet istället för det framplockande minnet.

För våra deltagare ökar det tilltron till den egna förmågan, när man kan hitta på en berättelse och att de andra i gruppen lyssnar och applåderar.

Story Cubes

Det började med att vi provade tärningarna Story Cubes som har olika bildsymboler på de 6 tärningssidorna. Man väljer hur utmanande det ska vara genom att välja hur många tärningar man vill använda från
1–9.

Deltagaren kastar sina tärningar och börjar sin berättelse med ”Det var en gång….” Deltagaren ska få med alla bilder i sin berättelse.

Hand som håller tärningar med bilder på.

Bildbrickor

Vi har också använt det digitala lektionsmaterialet Bildbrickor. Genom att trycka på snurrasymbolen kommer olika slumpvis utvalda bilder upp på skärmen och berättelsen kan börja. I Bildbrickor kan deltagaren välja mellan 1–6 bildförslag.

Spelet bildbrickor från Skolplus, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildbrickor.

Vi har haft många fina lektioner med dessa material. Vi brukar jobba i mindre grupper så väntan på sin tur inte blir så lång. Det är också positivt att få mer än en chans att hitta på en historia.

Detta är en aktivitet deltagarna kunnat ta med hem från skolan och utmana kompisar, familj och personal i historieberättande.

Material i DigiJag

Bildbrickor finns som en app i DigiJag så deltagarna självständigt kan hitta sina bildbrickor.

DigiJags webbplats, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se