Utvärdering

Genom att använda symboler kan de flesta vara med och utvärdera en aktivitet.

När deltagarna på kursen Anpassad IT blivit vana att vi efter varje kursvecka frågar efter vad de tycker, för att vi ska kunna göra en bra kurs för de som kommer efter, är det något de tar för en självklarhet. De protesterar högljutt om vi någon gång inte skulle hinna med utvärderingen.

Vi rekommenderar att göra utvärderingen i anslutning till aktiviteten/kursveckan/skoldagen. Vi har inte samma goda svarsfrekvens när vi skickar ut utvärderingen i efterhand.

Vi använder oftast Google Formulär. I Google Formulär kan man komplettera texter med bild, både i frågan och i svarsalternativen. Bilden i frågan är samma bild som representerat aktiviteten i schemat.

Bilder

När vi valt bilder för olika svarsalternativ har vi tagit hjälp av specialpedagog Cecilia Olsson och Henry Svahn på, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som ritar pictogram.

För att underlätta tolkningen av vad svarsymbolen betyder i en gradering från mycket nöjd till mycket missnöjd bör endast två parametrar skilja sig åt. I detta fall mun och ögon.

Utvärdera i tre steg

Vi rekommenderar att du gör utvärderingen i tre steg

  1. Nöjd/Mitt emellan/Missnöjd
  2. Mycket Nöjd/Nöjd/Mitt emellan/Missnöjd/Mycket Missnöjd
  3. Mycket Mycket Nöjd/Mycket Nöjd/Nöjd/Mitt emellan/ Missnöjd/Mycket Missnöjd/Mycket Mycket Missnöjd

Fördjupa svaren

Om det bli väldigt många nöjd kan man fördjupa svaret och fråga
”Hur nöjd är du?”
”Är du Mycket Mycket Nöjd - Mycket Nöjd - Nöjd?”

Eller om någon är missnöjd fråga ”Hur missnöjd är du?”
”Är du Missnöjd - Mycket Missnöjd - Mycket Mycket Missnöjd?

Vi försöker att undvika ordet "Inte".

Pictogram som visar ansikten med olika uttryck för nöjd, mittemellan och missnöjd.

För mer information

Kerstin Gatu, pedagog och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se