DigiJag Center

DigiJag center är ett kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Aktuellt