Resursbanken

Ett av DigiJag Centers uppdrag är att samla och sprida nätpedagogiska metoder, användbara och anpassningsbara material samt goda exempel på kognitiv tillgänglighet.

För att möjliggöra för personer med IF att vara delaktiga i det digitala samhället.

Vi hoppas att du vill vara med och bygga upp en kultur där vi delar med oss av denna typ av kunskap till varandra – en Dela kultur.

Skicka in ditt material

Genom att skicka in ett ifyllt formulär godkänner du att vi publicerar ditt material på DigiJag Centers webbplats.

Formulär för att dela material eller tipsa oss.

Beslut om publicering i resursbanken

DigiJag Center har ett beslutsforum som går igenom de formulär som skickas in. Beslutsforumet består av pedagoger och arbetsterapeuter som funnits med under hela utvecklingen av DigiJag sedan 2018. Forumet träffas två gånger per termin och efter godkännande publiceras materialet i Resursbanken. Du kommer bli kontaktad i samband med det om det finns några frågor eller särskilda önskemål.

DigiJag Center kommer kontinuerligt följa upp att det material som finns i Resursbanken har fungerande länkar, är tillgängliga på olika plattformar, har aktuellt innehåll mm. Dessa tester utförs av en expertgrupp där personer med IF ingår.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter, skicka ett meddelande till info@digijagcenter.se