Vi erbjuder

I DigiJag center erbjuder vi föreläsningar, workshops och olika temakvällar.

Våra aktiviteter riktar sig till alla de som arbetar med eller stöttar personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det kan till exempel vara:

  • Lärare, rektorer, IT-pedagoger, stödpersoner i anpassad skola på grundskole- och gymnasienivå samt i lärvux.
  • Personal inom daglig verksamhet, särskilda boenden och i andra omsorgsverksamheter.
  • Bibliotekspersonal och chefer
  • Folkbildning, studieförbund
  • Anhöriga

För mer information

Kerstin Gatu, ansvarig för DigiJag och grundare av kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola.
E-post kerstin.gatu@morafhsk.se