Om oss

DigiJag center startade som ett projekt med finansiering i Post- och telestyrelsens innovationstävling "Från utanför till internet".

Projektet pågick mellan 2020–2022.

Mål med projektet

I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. På detta sätt kommer vi att skapa ett kompetensnav till stöd för att ge en av de mest eftersatta grupperna i samhället ökad tillgång till det digitala samhället.

Projektet ska betraktas som ett etableringsprojekt. Efter etablering kommer verksamheten att finansieras via avgifter och det ordinarie stödformerna inom folkbildningssystemet.

Målgrupper för projektet

I första hand är målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men projektet handlar mycket om hur vi ska förbättra situationen för denna målgrupp genom att intensivt arbete via ett stort antal sekundära målgrupper. Exempel på sekundära målgrupper;

  • Lärare, rektorer, IT-pedagoger, stödpersoner i anpassad skola på grundskole- och gymnasienivå samt i lärvux
  • Personal inom daglig verksamhet, särskilda boenden och i andra omsorgsverksamheter.
  • Bibliotekspersonal och chefer
  • Folkbildning, studieförbund
  • Anhöriga