ReadSpeaker

Med hjälp av uppläsningsfunktionen ReadSpeaker kan du lyssna till allt innehåll på webbplatsen.

Läs mer om ReadSpeaker:
ReadSpeaker, öppnar ny flikLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Hur fungerar det?

Lyssna på textinnehållet

För att lyssna på sidans textinnehåll trycker du på Lyssna-knappen:

En spelare öppnas och ReadSpeaker webReader börjar läsa upp texten på sidan.

I spelaren kan du:

 • Pausa eller starta om uppläsningen
 • Stoppa uppläsningen
 • Använd knapparna för att spola fram eller tillbaka för att navigera i ljudet.
 • Justera volymen
 • Justera läshastigheten
 • Stänga spelaren

webReaders dialogfönster

Några av webReaders funktioner, såsom Textläge, Förstorad text och Översättning öppnar popup-fönster. Alla webReaders popup-fönster har en uppspelningsknapp för att lyssna på innehållet som visas. Du kan spela, pausa eller stoppa ljudet, ändra textformateringen, justera läshastigheten och maximera fönsterstorleken för enklare och koncentrerad läsning.

Funktioner för markerad text

När du markerar text på en sida aktiveras en eller fler av funktionerna Lyssna, Ordbok och Översättning. Vill du använda dessa funktioner markerar du ett ord, en fras eller ett uttryck och väljer sedan önskat alternativ i popup-menyn som visas bredvid den markerade texten.

Läs markerad text

Vill du lyssna på någon del av en text markerar du texten och klickar på knappen Lyssna i popup-menyn.

Ordbok

Vill du slå upp ett ord för att få det förklarat markerar du ordet och klickar på alternativet Ordbok i popup-menyn. Ett popup-fönster öppnas med en förklaring av sökordet. Den här funktionen fungerar bäst om bara ett ord markeras.

Översättning

Vill du översätta någon del av en text markerar du den och klickar på knappen Översättning i popup-menyn. En språkväljare visas, där du kan välja målspråk. Översättningen visas i ett popup-fönster.

Så använder du funktionerna i menyn

Klicka på knappen i nedre vänstra hörnet av Lyssna-knappen för att öppna menyn (se bild nedan). Där finns flera användbara funktioner som förklaras nedan.

Popup-kontrollpanel

Kortkommando: modifierare + C

Under uppspelning visas en kontrollpanel i nedre högra hörnet av skärmen. Där kan du pausa/spela upp ljud och aktivera/inaktivera automatisk skrollning av sidan.

Tangentbordsnavigering

webReader kan aktiveras, det vill säga att fokus kan sättas på Lyssna-knappen, med kortkommandot "K". Kortkommandot "L" kommer sätta fokus på spelaren och även starta uppläsningen. Många av webReaders verktyg och funktioner har också dedikerade kortkommandon.

Kortkommandona aktiveras med olika modifierartangenter, beroende på webbläsare och operativsystem (för en lista över olika modifierare i olika miljöer, klicka här: https://en.wikipedia.org/wiki/Access_keyLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.).

Inom spelaren och menyn, det vill säga när spelaren är i fokus, kan tab/shift+tab användas för att navigera, och Enter- eller mellanslagstangenten för att aktivera en viss knapp eller alternativ.

 • Fokusera på Lyssna-knappen: modifierare + K
 • Fokusera på spelaren och starta läsningen: modifierare + L
 • Fokusera på Stopp-knappen: modifierare + X
 • Öppna/stäng menyn: modifierare + 1

Kortkommandot för varje funktion står angivet i respektive sektion nedan. För vissa funktioner fungerar kortkommandona endast om menyn först har öppnats.

Inställningar

Kortkommando: modifierare + S (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka för att anpassa webReader efter dina önskemål. Ett dialog-fönster öppnas där du kan justera vissa inställningar som avgör hur webReader fungerar. Läs om varje inställning nedan. Dina personliga inställningar sparas mellan sessionerna.

Textmarkering

Textmarkering på/av

Aktiverar eller inaktiverar synkroniserad markering av texten under uppläsningen.

Vad ska markeras

Anger om den synkroniserade markeringen ska ske på ord och/eller meningsnivå. Alternativen är:

 • Ord och mening
 • Enbart mening
 • Enbart ord
 • Ingen textmarkering

Ordfärg

Välj färg som ska användas för markeringen av ord medan de läses upp, eller ange att orden ska strykas under i stället för att markeras.

Meningsfärg

Välj färg som ska användas för markering av meningar medan de läses upp, eller ange att meningarna ska strykas under i stället för att markeras.

Textfärg

Ställer in färgen på texten.

Övriga inställningar

Automatisk skrollning

Aktivera/inaktivera automatisk skrollning (på/av). När funktionen är aktiverad kommer sidan automatiskt att skrollas nedåt för att följa den lästa texten. Den här inställningen kan också aktiveras/inaktiveras i kontrollpanelen i popup-fönstret som visas när automatisk skrollning är av.

Popup-meny för textmarkering

Aktivera eller inaktivera popup-menyn för textmarkering som visas när text markeras.

Stäng popup-meny för markerad text

Vill du att popup-menyn ska stängas automatiskt väljer du det alternativet och ställer in antalet sekunder som menyn ska visas.

Föredrar du att popup-meny är synlig tills du antingen väljer något i menyn eller markerar annat innehåll på sidan, då väljer du alternativet Stäng inte.

formReader, talsätt onlineformulär

Återställer alla inställningar till sina standardvärden.

Klicka och lyssna

Kortkommando: modifierare + H (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka på menyalternativet för att slå på eller av detta verktyg. En grön bock visar att det är påslaget. När verktyget är aktivt läser webReader texten i det stycke du klickar på. Det gör att du enkelt kan lyssna på ett stycke utan att först behöva markera texten och sedan klicka på Lyssna-knappen. På mobila enheter använder man verktyget genom att trycka på ett stycke ('Tryck och lyssna').

För åtkomst via tangentbord: när verktyget är aktiverat kan du använda vänster-/högerpilarna för att fokusera på nästa/föregående avsnitt eller nästa/föregående stycke i ett avsnitt. Nedåtpilen sätter fokus på ett stycke i ett avsnitt. Uppåtpilen för tillbaka fokus till ett större avsnitt. Tangenten L börjar spela det fokuserade stycket/avsnittet.

Förstorad text

Kortkommando: modifierare + E (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka på menyalternativet för att slå på eller av detta verktyg. En grön bock visar att det är påslaget. Förstorad text innebär att meningen som läses upp samtidigt visas uppförstorad i nederkanten av webbsidan. Du kan starta, pausa och stoppa ljudet samt justera storleken på den förstorade texten.

Verktyg för textläge

Kortkommando: modifierare + V (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Det här verktyget öppnar ett dialogfönster med den aktuella sidan i en textbaserad version. Bilder visas också och eventuella alternativa (alt-texter) läses. Klicka på uppspelningsknappen för att lyssna på sidans innehåll i textläge. Du kan spela, pausa eller stoppa ljudet, ändra textformateringen, justera läshastigheten och maximera fönsterstorleken för enklare och koncentrerad läsning.

Fokus/nedtoning

Kortkommando: modifierare + M (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Det här verktyget tonar ned hela sidan förutom en upplyst del som följer muspekaren (eller ditt finger på en pekskärm). Detta gör det enklare att fokusera på en liten del av texten åt gången. För att stänga av fokus/nedtoning, tryck på Escape-tangenten eller klicka på krysset verktygets högra kant.

När fokus/nedtoning är aktiv, tryck på mellanslagstangenten för att aktivera (eller avaktivera) tangentbordsnavigeringsläget. En liten tangentbordsikon kommer visas strax ovanför fokusområdet när tangentbordsnavigeringsläget är aktivt. För att flytta fokusområdet kan piltangenterna användas (eller shift + piltangent för snabbare navigering). Plus- och minus-tangenterna ändrar fokusområdets storlek.

Ladda ner mp3

Kortkommando: modifierare + D (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka för att ladda ned en mp3-fil med uppläsning av sidans innehåll eller den markerade texten.

Hjälp

Kortkommando: modifierare + I (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)